Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
OKÜ Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (YEBTEK) 1. Proje Çağrısı - Ön Başvuru Aşaması
1.Çağrının Konusu, Kapsamı ve Amacı

Üniversitemiz, YÖK tarafından 13 Ekim 2023 tarihinde “Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri” alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Odaklı Üniversite olarak ilan edilmiştir. Bu süreçle birlikte üniversitemiz bünyesinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmuş, Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri alanında iş akışı hazırlanmış ve ulaşılması planlanan hedefler belirlenmiştir. 
Bu proje çağrısıyla, Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri alanında üniversitemizi ve bölgemizi ileriye taşıyacak ve bölgenin kalkınmasına destek olacak projelerin (Fen ve Sosyal Bilimler) belirlenmesi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bütçe talebinde bulunulması amaçlanmaktadır. Bütçe tahsisinin yapılmasını takiben ön başvurusu alınan (1. Aşama) ve İhtisaslaşma Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen ilgili projeler için detaylı bilgilerin isteneceği son başvuru süreci (2. Aşama) yürütülecektir.
Bu çağrı metninin kapsamı, Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün hedefleri doğrultusunda hazırlanması ön görülen projelerin değerlendirme süreçleri, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru takvimi bilgilerini içermektedir. 

2.Projelerin Değerlendirilme Süreci

Önerilen projelerin başvuru ve değerlendirmesi için Ek1’de belirtilen iş akışı izlenecektir. Projelerin aşağıda belirtilen hedeflerden bir veya bir kaçının kapsamı içinde olması gerekmektedir;
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kullanımının Arttırılması
Enerji Depolama ve Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yapay Zekâ Kullanımının Arttırılması
Akıllı Şehir Uygulamalarının Arttırılması
Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmalarının Arttırılması
Kesintisiz Enerjili Şehir Uygulamalarının Arttırılması
Yeşil Hidrojenin Sanayide Yerinde Üretim ile Kullanımının Arttırılması
Atık Pillerin Geri Dönüşümünün Sağlanması
Enerji Depolama ve Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Geliştirilmesi
İhtisaslaşma Alanında Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi
Bölge Halkını İhtisaslaşma Alanı ile İlgili Bilinçlendirmeye Yönelik Çalışmaların (Eğitim ve Farkındalık) Arttırılması
Diğer (İhtisaslaşma alanı ile ilgili olup yukarıda belirtilen alt başlıklar dışındaki konular)

3.Kimler Başvurabilir
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görev yapan doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim üyeleri/ öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri, en fazla 3 (üç) proje ile ön başvuruda bulunabilir. Projelerde, ülkemizdeki üniversitelerde görev yapan doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış tüm öğretim elemanları, araştırmacı olarak görev alabilir.

4.Başvuru Nasıl Yapılır 
Proje ön başvuruları (1. aşama), belirlenen takvim aralığında İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne Proje Ön Başvuru Formu (Ek 2) ile şahsen yapılır. Üniversiteye bütçe tahsisinin gerçekleşmesi ile ön başvurusu kabul edilen projeler için detaylı bilgilerin yer alacağı proje başvuruları (2. aşama), BAPSİS modülü üzerinden gerçekleştirilecektir (detaylar ve ilgili formlar daha sonra paylaşılacaktır). 

5.Projenin Süresi
Proje süreleri en az 6 en çok 36 ay olabilir.

6.Başvuru Takvimi
            Başvuru  Tarihi:       01/07/2024 – 31/07/2024

İletişim
Arş. Gör. Feyza ŞEN- Dahili Tel.: 3515
Arş. Gör. Rumeysa ŞAHİN- Dahili Tel.: 3516

Proje çağrı metni için tıklayınız...
Ek1: İş Akış Şeması için tıklayınız...
Ek2: Proje Ön Başvuru Formu için tıklayınız...

2 Temmuz 2024 (Bu duyuru 612 defa görüntülendi)