Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite yönetim kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulumuz
1. Prof. Dr. Turgay UZUN Başkan Rektör turgayuzun@osmaniye.edu.tr
2. Prof. Dr. Selim COŞKUN Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. selimcoskun@osmaniye.edu.tr
3. Prof. Dr. Adem TUTAR Üye İlahiyat Fakültesi Dekan V. ademtutar@osmaniye.edu.tr
4. Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. ahmetdemirtas@osmaniye.edu.tr
5. Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı hamilnazik@osmaniye.edu.tr
6. Prof. Dr. Ömer SAYLAR Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı omersaylar@osmaniye.edu.tr
7. Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
8. Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. coskunozalp@osmaniye.edu.tr
9. Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
10. Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi coskunozalp@osmaniye.edu.tr
11. Prof. Dr. Muhittin ŞAHAN Üye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi muhittinsahan@osmaniye.edu.tr
12. Prof. Dr. Eyyup TEL Üye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi eyuptel@osmaniye.edu.tr
13. Recep ŞEN Raportör Genel Sekreter recepsen@osmaniye.edu.tr


Güncelleme 13.04.2024 23:52:1122 Eylül 2023