Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Okunma Sayısı : 8072


Necati GÖK Daire Başkanı (Kütüphaneci)

Deneyim :

1993-1997 Milli Kütüphane Ankara

Kütüphaneci

• Satın alma ve Demirbas takibi (Derleme Yasasına göre).
• 1995 IFLA İstanbul (International Federation of Library Association) konferansı Sekreterliği
• Güzel Sanatlar Birimi.
• Otomasyon Çalısması.

• 1996-1997 Askerlik görevi

10.06.1997-05.09.2001 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta      Okutman

• BLISS Otomasyon Projesi ile 17.000 kitap sınıflanarak (Ekip çalısması) Dünyanın her yerinden SDÜ kütüphanesinin kitap künyesi taranabilir hale getirildi
• 1999-2000 Yılları arasında 450 Akademik personele “Temel İnternet Kullanımı” eğitimi (4 hafta)
Her yıl 2 hafta Kütüphane kaynaklarının kullanımı seminerleri.
• SDÜ’de yapılan tezlerin ve Süreli Yayınların Access Veritabanında yaptığım tasarım ile SDU Toplu Tez kataloğu ve Süreli Yayınlar kataloğu olusturuldu.
• SDÜ MYO Radyo Televizyon Bölümü “Temel Bilgisayar” dersleri (1999-2000).

05.09.2001 Çukurova Üniversitesi Adana   Uzman

• 2002-2003 Ceyhan MYO (Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi)
Kütüphanesi BLISS Kütüphane Otomasyon Çalışması

• 2004-2005 Kadirli MYO Kütüphanesi
2200 kitabı sınıflanarak BLISS Otomasyon programına dahil edildi
• 2006-2007 Osmaniye MYO Kütüphanesi
6597 kitabı sınıflanarak BLISS Otomasyon programına dahil edildi.
• Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Veritabanı oluşturularak Mart 2005 tarihinden itibaren kütüphanemize gelen tezler PDF formatında tam erişim sağlanmıştır.
• Bu proje ve çalışmalara istinaden Merkez kütüphanede Katalog biriminde çalışmalarım 17.02.2009 tarihine kadar devam etmiştir.

17.02.2009- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Kütüphane ve Dokumantasyon  Daire Başkanı

Eğitim :

1989–1993 Hacettepe Üniversitesi Ankara

• HÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü (Kütüphaneci
Unvanı) ile Lisans derecesi.
• 2.96 derece ile mezuniyet.

İlgi Alanlarım:

 

Eğitim, Bilgisayar okur-yazarlığı, Arastırma yöntem ve teknikleri, bilgisayar, programlama, HTML, Sosyal çalışmalar, Doğa bilimleri.

Kariyer:

1-Bilgisayar Programcısı (1992)
2-Bilgisayar Kurs Belgesi (Machintosh)
3-Aleph bilgisayar Modülleri Kullanım belgesi
4-IFLA’95 Kültür Bakanı tesekkür belgesi
5-Uluslar arası IFLA tesekkür belgesi
6-Milli Kütüphane 50. Yıl kutlamaları tesekkür belgesi
7-Bilgi Erisim ve İndeksleme Semineri. Katılım belgesi
8-Akademik Bilişim '00 (Süleyman Demirel Üniv.-2000-Isparta)
9-Akademik Bilisim ’03 Çukurova Üniv.
10- Akademik Bilisim IV Selçuk Üniv.
11-V. UNAK-OCLC Konsorsiyum Toplantısı katılım (Yasar Üniv).
12-II. BLISS toplantısı ( Süleyman Demirel Üniv-2002)
13-III. BLISS toplantısı (Muğla Üniv).
14-Elektronik Gelismeler Isığında Arastırma Kütüphaneleri- Sempozyum-Abant İzzet Baysal Üniv. (2002)
15-Avrupa Birliği Seminerleri (katılımcı) Belgesi
16-9. Yıllık ANKOS Toplantısı (Malatya-2009)
17-TUBİTAK-EKUAL V. Yıllık Toplantısı (Antalya-2009)
18-10. Yıllık ANKOS Toplantısı (İTÜ, İstanbul, Mayıs-2010)
19-TUBİTAK-EKUAL VI. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2010)
20- ANKOS Yöneticiler Toplantısı (Antalya, Kasım-2010)
21- AccessIT SP1 Programı (Dijitalleştirme projesi/Uzaktan Eğitim) (Hacettepe Üniv., Ocak 2011)
22- TUBİTAK-EKUAL VII. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2011)
23-Üniversite kütüphaneleri için Akademik Elektronik Kaynak Seçimi, Yönetimi, Paylaşımı ve Yeni Trendler" (İYTE, Çeşme,İzmir Aralık 2011)
24-TUBİTAK "Bilgilendirme ve Eğitim Semineri" (Osmaniye, Mart 2012)
25-3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversite Kütüphaneleri Toplantısı, (Kilis 7 Aralık Üniversitesi , 5-8 Nisan 2012)
26-TUBİTAK-EKUAL VIII. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2012)
27-ANKOS Daire Başkanları Toplantısı (16-17 Kasım 2012, Ankara)
28-ANKOSLink 2013 konferansı, (25 – 27 Nisan 2013, Antalya)
29-EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), (12 Kasım 2013, Ankara)
30-İstatistik Paket Programı Eğitimi (SPSS, MINITAB, 03-07 Şubat 2014, Osmaniye)
31-Ulusal Akademik Arşiv Projesi Açık Erişim Eğitim Semineri (3 Mart 2014, Ankara)
32-Üniversiteler Arası İyi Uygulamalar Çalıştayı 4 (Marmara Üniv. 04 Nisan 2014, İstanbul)
33-ANKOSLink 2014 Konferansı, (17 – 20 Nisan 2014, Antalya)
34-"Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek" çalıştayı (09-10 Haziran 2014, YÖK-Ankara)
35-"Hizmet İçi Eğitim : Motivasyon" (7-9 Kasım 2014, Alanya-Antalya)

Yayınlar :

 

     1) Kütüphanecilik bölümü 1993 / [hazırlayanlar]: Necati Gök ... [ve başkaları]
     2) Süleyman Demirel Üniversitesi tez kataloğu / haz.Vildan Bodur, Necati Gök.

Üyelikler
1-Aladağ Kültür Yardımlasma Dayanısma ve Çevreyi Koruma Derneği. 
2-Kökez Köyü Kalkınma Kooperatifi
3-OKÜ 2013-2017 Stratejik Planı "Bilimsel Üretimin Geliştirilmesi" üyesi
4-OKÜ "İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyesi"

Adres: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Fakıuşağı, OSMANİYE / TÜRKİYE
Tel      : 0328 827 10 00/2100
Fax      : 0328 825 00 97
e-mail  : necatigok@osmaniye.edu.tr
           : necatigok4@gmail.com
Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı